منوی دسته بندی

رژیم فستینگ

رژیم فستینگ چطور عمل می کند؟

چندین روش مختلف برای روزه داری متناوب وجود دارد، اما همه آنها بر اساس انتخاب دوره های زمانی منظم برای خوردن و روزه گرفتن است. به عنوان مثال، ممکن است…

فواید رژیم فستینگ متناوب

تحقیقات نشان می دهد که دوره های روزه داری متناوب باعث چربی سوزی است. متسون توضیح می دهد: “وقتی تغییراتی با این سوئیچ متابولیک رخ می دهد، بر بدن و…

رژیم فستیگ متناوب چیست؟

روزه متناوب یک برنامه غذایی است که بین روزه و غذا خوردن در یک برنامه منظم تغییر می کند. تحقیقات نشان می‌دهد که روزه‌داری متناوب راهی برای کنترل وزن و…