منوی دسته بندی

رژیم مدیترانه ای

هرم غذایی رژیم مدیترانه ای

هرم غذایی مدیترانه ای روشی عالی برای درک نحوه تفکر درباره غذای خود به جای گرفتن رژیم ها و رعایت دستورالعمل های سفت و سخت ارائه می دهد. این هرم…

رژیم مدیترانه ای چیست؟

رژیم غذایی مدیترانه ای بر اساس غذاهای سنتی کشورهای حاشیه دریای مدیترانه از جمله فرانسه، اسپانیا، یونان و ایتالیا الهام گرفته شده است. برخی از تحقیقات معتبر نشان داده است…